Thông báo tìm thân nhân có mồ mả phải di chuyển để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm CÔng nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm

21-03-2024 14:12

Thông báo về việc tìm thân nhân mồ mả phải di chuyển để thực hiện djw án/documents/3026521/0/TB+Vv+t%C3%ACm+nh%C3%A2n+th%C3%A2n+m%E1%BB%99+di+d%E1%BB%9Di_0001.pdf/856c7d77-fc16-4f11-b930-5ac5680eabf4


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 106487

XÃ SƠN CẨM - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: UBND Xã Sơn Cẩm,Xã Sơn Cẩm,Thành Phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Sỹ Bình-Chủ Tịch UBND Xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Sơn Cẩm. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983599645
  • soncam@thainguyencity.gov.vn