Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

04-03-2021 15:28

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung như: Đề án Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên tại Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình đề nghị thông qua bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình; Đề án Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thái Nguyên…

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Đề án Phát huy vai trò giám sát,
phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào 08 nội dung đã được các đại biểu nghiên cứu trước, bao gồm: Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2020; Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; 03 Tờ trình về: Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; hỗ trợ kinh phí do điều chỉnh thời điểm nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu trong việc nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến sát thực, thống nhất cao đối với các nội dung được trình tại hội nghị. Kết luận các nội dung được trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện văn bản, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình, quy định đối với 02 dự thảo Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 do Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình và dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu.

Đối với các nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tổng kết tới đây, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình HĐND tỉnh; những nội dung thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề nghị sớm hoàn thiện văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 4. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đối với 06 đề án, chương trình phát triển ngành, lĩnh vực: Cần rà soát, kiểm tra những nội dung mang tính chất cơ chế, chính sách riêng của tỉnh có trong các đề án, chương trình thì cần được xem xét để ban hành Nghị quyết riêng; tính toán kỹ lưỡng các nguồn lực, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh để bảo đảm triển khai thực hiện khả thi và đạt hiệu quả cao các mục tiêu tại các đề án, chương trình đã đề ra. Cùng với đó, đồng chí đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định kỹ các nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, ban hành các Nghị quyết bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật...

 

Trần Nhung - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3126

Tổng truy cập: 7990

XÃ SƠN CẨM - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: UBND Xã Sơn Cẩm,Xã Sơn Cẩm,Thành Phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Sỹ Bình-Chủ Tịch UBND Xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Sơn Cẩm. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983599645
  • soncam@thainguyencity.gov.vn