Giới thiệu nhân sự là Thường trực Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-03-2021 16:38

 

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự các hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ tỉnh; đại diện Thường trực các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Thông báo số 123/TB-MTTQ-BTT ngày 26/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo số 110/TB-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiêu chuẩn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; Tờ trình của Thường trực Tỉnh ủy về dự kiến người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tóm tắt tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 01 đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 02 đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy biểu quyết nhất trí đối với người được dự kiến giới thiệu
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ theo quy định số lượng được phân bổ và trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí được giới thiệu đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, 100% đại biểu tham dự các hội nghị đã biểu quyết nhất trí: Nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 02 đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3149

Tổng truy cập: 7989

XÃ SƠN CẨM - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: UBND Xã Sơn Cẩm,Xã Sơn Cẩm,Thành Phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Sỹ Bình-Chủ Tịch UBND Xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Sơn Cẩm. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983599645
  • soncam@thainguyencity.gov.vn