Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 06/BC-BGSĐTCĐ Báo cáo giám sát của Ban thanh tra và Ban giám sát đầu tư cộng đồng 15/01/2024
2 02/KH-BGSĐTCĐ Kế hoạch giám sát công trình xây dựng đường bê tông 15/01/2024
3 01/BB Biên bản giám sát công trình đường bê tông 15/01/2024
4 08/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Sơn Cẩm năm 2023 11/01/2024
5 06/BC-UBND Báo cáo tình hình thưucj hiện công khai dự toán thu chi ngân sách quý 4 năm 2023 11/01/2024 Nguyễn Sỹ Bình
6 /CK-UBND Công khai thuyết minh số liệu dự toán ngân sách năm 2023 11/01/2024 Nguyễn Sỹ Bình
7 06/QĐ-UBND Xác nhận niêm yết công khai ngân sách dự toán thu chi ngân sách xã Quý 4/2023 09/01/2024 Nguyễn Sỹ Bình
8 /BB-UBND Biên bản xáC NHẬN NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4/2023 09/01/2024 Nguyễn Sỹ Bình
9 164/BC-UBND Báo cáo công khai dự toán thu chi ngân sách quý năm 2023 13/10/2023
10 163/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công khai thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 13/10/2023
11 /CKTM Công khai thuyết minh số liệu thưucj hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023 13/10/2023 Nguyễn Sỹ Bình
12 /BB-UBND Biên bản Xác nhận niêm yêt công khai số liệu thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 13/10/2023 Nguyễn Sỹ Bình
13 /CK-UBND Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2023 12/10/2023 Nguyễn Sỹ Bình
14 /BB-UBND B xác nhânh niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách quý 3 năm 2023 12/10/2023 Nguyễn Sỹ Bình
15 140/QĐ-UBND Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 08/08/2023
16 109/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán ngân sách quý 2/2023 05/07/2023 Nguyễn Sỹ Bình
17 108/qđ-ubnd Công khai ngân sách 6 tháng 05/07/2023
18 76/QĐ-UBND Công khai ngân sách quý 1/2023 07/04/2023
19 33/BC-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã quý 1 năm 2023 07/04/2023 Nguyễn sỹ Bình
20 21/BC-UBND Báo cáo tình hình thưucj hiện công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023 24/02/2023 Nguyễn Sỹ Bình

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 106487

XÃ SƠN CẨM - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: UBND Xã Sơn Cẩm,Xã Sơn Cẩm,Thành Phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Sỹ Bình-Chủ Tịch UBND Xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Sơn Cẩm. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983599645
  • soncam@thainguyencity.gov.vn